0 - 2 jaar

Baby’s

Door veel en gevarieerd te bewegen doet uw baby deze bewegingservaring op. De manier van bewegen is hierbij belangrijk.

2 - 4 jaar

Peuters

De lichaamsbewegingen van uw kind worden steeds vloeiender. Dit komt door de verdere ontwikkeling van het evenwicht.

4 - 12 jaar

Schoolkinderen

Bewegen speelt een grote rol op de basisschool. Uw kind gaat meer samenspelen met vriendjes en vriendinnetjes.

12 - 18 jaar

Jongeren

In het begin van de puberteit groeien kinderen hard. Deze groeispurt heeft ook invloed op hun motoriek.

Corona crisis

Beneden-Leeuwen, 23-03-2020

Met ingang van vandaag zijn wij genoodzaakt om onze patiëntenzorg verder te beperken i.v.m. de corona-crisis.


Vanaf nu dagelijks van 08.00 tot 12.00 uur geopend voor telefonische hulp en advies.


Voor de komende 2 weken zijn de richtlijnen van de overheid zodanig aangepast dat wij u als patiënt niet meer op de praktijk mogen behandelen.

Behandeling in de praktijk mag namelijk alleen onder strikte voorwaarden van bescherming en in uitzonderlijke situaties. Gezien het feit dat wij zeer moeilijk aan de eisen van bescherming kunnen voldoen vanwege leveringsproblemen voor beschermingsmiddelen mogen wij u voorlopig alleen op afstand behandelen.

Behandeling op afstand betekent telefonisch of online begeleiding via een video-consult. U houdt contact met uw fysiotherapeut en krijgt oefeningen en advies. De fysiotherapeut begeleidt u online in het juist uitvoeren van deze oefeningen en kan u helpen met uw herstel.


Indien de noodzaak van behandelen door behandelend arts of specialist nadrukkelijk wordt aangegeven en uitstel van behandeling zal leiden tot onherstelbare achteruitgang in functioneren, kunnen wij in uitzonderlijke gevallen proberen om in overleg met de verwijzer een oplossing te zoeken voor persoonlijke face-to-face behandeling.


Wij gaan ons best doen om alle patiënten in de komende dagen te benaderen en indien gewenst online of telefonisch te ondersteunen.


Bent u nieuwe patiënt of heeft u vragen, bel dan tussen 8.00 en 12.00 uur


Wij hopen samen met u dat de situatie rondom corona snel zal herstellen.


Met vriendelijke groet

Kinderfysiotherapie Spelenderwijs

arrow
arrow

Waarom Kinderfysiotherapie?

Kinderen zijn geen mini volwassene, maar opgroeiende kinderen van 0-18 jaar die door hun leeftijd eigen problemen en/of uitdagingen kunnen hebben in het bewegen. Zij kunnen het beste begeleid worden door een fysiotherapeut met gespecialiseerde kennis over kinderaandoeningen en de invloed daarvan op hun groei en ontwikkeling.

Na de vierjarige opleiding tot fysiotherapeut specialiseert een kinderfysiotherapeut zich tot Master Pediatric Physical Therapist (MPPT). Een kinderfysiotherapeut sluit aan bij de belevingswereld van uw kind en probeert de wereld door hun ogen te lezen. Hierdoor kunnen we zowel uw kind als de omgeving een begeleiding bieden die bij uw kind past.

 • Is een laagdrempelige kleine kinderfysiotherapiepraktijk
 • Heeft korte overleglijnen met collega's op beide locaties
 • Leert u met andere ogen kijken naar het bewegen van uw kind
 • Heeft geen wachtlijst, dus u krijgt direct een afspraak
 • Neemt echt de tijd voor uw kind
 • Met veel aandacht en respect naar uw kind en u als ouder
 • Geeft individuele begeleiding
 • Observeert, onderzoekt en behandelt spelenderwijs
Kinderfysiotherapie voor baby's, kleuters en opgroeiende kinderen

Kinderfysiotherapie Spelenderwijs heeft een kinderfysiotherapie praktijk in Dreumel in het Gezondheidscentrum Dreumelzorg en in Beneden Leeuwen op de Pastoor Zijlmansstraat 14 . Er zijn korte lijnen met collega’s van de logopedie,  kinderpsychologie, diëtistenpraktijk, cesartherapie, fysiotherapie, podologie en de huisartsen. De praktijk is makkelijk toegankelijk. U kunt zonder verwijsbrief bij ons terecht!

Waarmee kan kinderfysiotherapie helpen?

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat van zelf en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is of krijgen ze pijnklachten. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat ( het geheel van botten, gewrichten, spieren, pezen en zenuwen die zorgen voor de houding en beweging ). Hierdoor hebben kinderen meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid aan te leren.

Er zijn ook kinderen die moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven. Of moeten leren op een adequate manier om te gaan met hun pijnklachten. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie, bijvoorbeeld bij:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand van de grove en fijne motoriek
 • Voorkeurshouding van baby met of zonder plagiocephalie
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden (syndromen, spierziekten)
 • Huilbaby
 • Afwijkend looppatroon
 • Jeugdreuma
 • Motorische schrijfproblemen
 • DCD (Developmental Coordination Disorder)
 • Houdingsproblemen, nek- en rugklachten
 • Orthopedische en sport gerelateerde klachten
 • Incontinentieproblemen
 • Overbelastingsklachten door én de groei én het sporten
 • Stressklachten als hoofdpijnklachten, hyperventilatie
 • Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
 • Sensorische integratie
 • Overgewicht
 • Orthopedische klachten