4 – 12 jaar

Bewegen speelt een grote rol op de basisschool. Uw kind gaat samenspelen met andere kinderen en gaat zich meer en meer meten aan vriendjes en vriendinnetjes.  “Wat kan ik” bepaalt het zelfbeeld en is belangrijk voor het zelfvertrouwen. Goed kunnen bewegen maakt dat uw kind zich vrij en gemakkelijk beweegt tijdens de dagelijkse activiteiten thuis. Maar ook met plezier beweegt tijdens de schoolse vaardigheden, het leren schrijven en tussen en met de andere kinderen op het schoolplein, tijdens de gymles of het sporten.

arrow

Kinderfysiotherapie bij schoolkinderen

De nieuwe grof motorische vaardigheden die uw kind leert zijn bijvoorbeeld huppelen, hinkelen, op 1 been staan, fietsen, rolschaatsen/skeeleren, schommelen en zwemmen. Fijn motorisch leert uw kind tekenen, kleuren, knippen, vouwen en schrijven.

 

Door veel en gevarieerd te bewegen doen schoolkinderen deze bewegingservaring op. Als u een ‘niet pluis’ gevoel hebt over het bewegen van uw kind kan Kinderfysiotherapie Spelenderwijs samen met u naar de manier van bewegen van uw kind kijken.

 

Persoonlijk advies
Kinerfysiotherapie bij schoolgaande kinderen

Hulpvragen waarbij wij uw kind kunnen helpen

 • Mijn kind is onhandig in de gymles bij het klimmen, gooien, vangen, springen, hinkelen en koprollen
 • Mijn kind is onhandig in dagelijkse activiteiten zoals aan- en uitkleden, veters strikken, boterham smeren en snijden
 • Mijn kind heeft veel tijd nodig om een nieuwe vaardigheid aan te leren
 • Mijn kind loopt veel op de tenen
 • Mijn kind heeft meer moeite met of is angstig bij het aanleren van nieuwe motorische vaardigheden zoals zwemmen, zonder zijwielen fietsen, klimmen en klauteren
 • Mijn kind laat vaak voorwerpen vallen of stoot ze regelmatig om
 • Mijn kind vindt knippen, plakken, tekenen en kleuren moeilijk
 • Mijn kind kan niet leesbaar schrijven en/of kan het tempo van het schrijven niet bijhouden
 • Mijn kind krijgt pijn in de arm tijdens het schrijven
 • Mijn kind heeft plas- en/of poepongelukjes, gaat te vaak plassen, heeft pijn bij het plassen door regelmatige urineweginfecties, obstipatie of gaat niet op de wc plassen of poepen, plast in bed, buikpijn
 • Mijn kind heeft een matige lichaamshouding, bijvoorbeeld een kromme of holle rug
 • Mijn kind heeft gewrichten die heel ver kunnen worden bewogen of juist niet ver genoeg

Staat uw vraag er niet bij?

Hulpvragen voor schoolkinderen en fysiotherapie

Werkwijze kinderfysiotherapie voor schoolkinderen

Schoolkinderen observeren, onderzoeken en behandelen we op de praktijk. Daar hebben we speel-, leer- en oefenmateriaal afgestemd op uw kind. Om u en uw kind te leren kennen beginnen we met een aantal vragen over de zwangerschap, de geboorte, het verloop van de ontwikkeling en de problemen, die zich voordoen bij uw kind.

Kennismaking

Afhankelijk van de hulpvraag krijgt u een oudervragenlijst en/of vragenlijst voor de leerkracht mee.

Op de vragenlijst is ruimte om informatie te delen die U liever niet in het bijzijn van uw kind wilt vertellen. Na het vraaggesprek vindt er een onderzoek plaats. Hiervoor kunnen 1 of meerdere afspraken nodig zijn afhankelijk van de hulpvraag.

We observeren en onderzoeken spelenderwijs het bewegen van uw kind. We dagen uw kind uit met spelmateriaal, waardoor uw kind alle motoriek laat zien die we nodig hebben om inzicht te kunnen krijgen in het bewegen en het bewegingsprobleem van uw kind. Als het nodig is, doen we verder onderzoek naar bijvoorbeeld de beweeglijkheid, stabiliteit en spierkracht. Met behulp van een gestandaardiseerde motorische test kunnen we beoordelen of de motoriek van uw kind past bij de leeftijd.

Meer weten...

Behandelplan

We vertellen wat onze bevindingen zijn en stellen samen met u een behandelplan op dat past bij de motorische ontwikkeling van uw kind.

In het behandelplan beschrijven we wat we gaan doen en wat de behandeldoelen zijn. Bijvoorbeeld leren fietsen zonder zijwielen, leesbaar schrijven, geen pijn hebben tijdens het sporten.

Het is mogelijk om een bezoek op school te plannen om te overleggen met de groepsleerkracht.

Meer weten...

Behandeling

Afhankelijk van de bevindingen kan een advies voldoende zijn of volgt een controle afspraak of  behandeling.

Binnen de behandeling staat uw kind centraal. U als ouder bent daar nauw bij betrokken. Met behulp van spelmateriaal leren we uw kind hoe het zijn motorische mogelijkheden kan vergroten.

We geven u praktische adviezen die u kunt gebruiken tijdens de dagelijkse verzorging van uw kind en bij dagelijkse activiteiten. Ook geven we speladviezen, waarmee u de motoriek van uw kind spelenderwijs kunt stimuleren. Verder geven we adviezen voor op school of de sportvereniging.

Meer weten...

Evaluatie

Na de afgesproken periode van begeleiding evalueren we de behandeldoelen met u.

Wilt u weten of kinderfysiotherapie ook voor uw kind geschikt is?